Lusthus av Alexander Stevenson. Konstverk från Wik Uppsala län som i år ansluter till (X)sites.

Utställningar och konstnärer
(X)sites 2023

(X)sites 2023 består av fyra utställningar med temporära platsspecifika konstverk. Dessa hittar du längs slingan i Wik Uppsala län samt cykellederna Sjuhäradsrundan, Kattegattsleden och Sydkustleden . De utvalda konstnärerna skapar land art som finns att beskåda från försommaren fram till november.

(X)sites Wik Uppsala län

Alexander Stevensson (GB/SE), Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE), Valentine Isaeus-Berlin (SE) och Aldo Brincat (ZA)

Porträtt av konstnären Alexander Stevenson
Porträtt av konstnären Valentine Isaeus-Berlin

(X)sites Sjuhäradsrundan

Karon Nilzén (SE/DK), Julia Schuster (AT/SE) och Karen Macher (PE)

Porträtt på konstnären Karon Nilzén
Porträtt på konstnären Julia Schuster
Porträtt på konstnären Karen Macher Nesta

(X)sites Kattegattleden

Ivan Juarez (MX), Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström (SE) och Jesper O. T. Andersson (SE)

Porträtt på konstnären Ivan Juarez
Porträtt på konstnärerna Charlotte Ostritsch och Tedde Twetman
Porträtt på konstnären Emelie Röndahl
Porträtt på konstnärerna Maria Magnusson och Kajsa G Eriksson
Porträtt på konstnären Maria Safronova Wahlström
Porträtt på konstnären Jesper O. T. Andersson

(X)sites Sydkustleden

Miia Kettunen (FI) och Bjørn Wangen (SE)

Porträtt på konstnären Bjørn Wangen