Lusthus av Alexander Stevenson. Konstverk från Wik Uppsala län som i år ansluter till (X)sites. Foto: Maja Kristin Nylander.

Utställningar och konstnärer
(X)sites 2023

(X)sites 2023 består av fyra utställningar med temporära platsspecifika konstverk. Dessa hittar du längs slingan i Wik Uppsala län samt cykellederna Sjuhäradsrundan, Kattegattleden och Sydkustleden . De utvalda konstnärerna skapar land art som finns att beskåda från försommaren fram till november.
Porträtt av konstnären Alexander Stevenson
Porträtt av konstnären Valentine Isaeus-Berlin
Porträtt på konstnären Karon Nilzén
Porträtt på konstnären Julia Schuster
Porträtt på konstnären Karen Macher Nesta
Porträtt på konstnären Ivan Juarez
Porträtt på konstnärerna Charlotte Ostritsch och Tedde Twetman
Porträtt på konstnären Emelie Röndahl
Porträtt på konstnärerna Maria Magnusson och Kajsa G Eriksson
Porträtt på konstnären Maria Safronova Wahlström
Porträtt på konstnären Jesper O. T. Andersson
Porträtt på konstnären Bjørn Wangen