Foto från land art-utställningen (X)sites 2021.

(X)sites Sjuhäradsrundan

16 juni – 5 november 2023

Upplev land art längs Sjuhäradsrundan! Tre konstnärer skapar platsspecifika verk i anslutning till cykelleden: Julia Schuster (AT/SE), Karen Macher (PE) och Karon Nilzén (SE/DK).

Kommunerna Tranemo och Svenljunga är med om att ge professionella konstnärer möjlighet att utforska mindre platser och deras historia genom land art under (X)sites 2023. Den 16 juni blir det vernissage och invigning av de tre konstverken längs Sjuhäradsrundan i Västra Götaland tillsammans med nyskapade verk vidare ner längs Kattegattleden och Sydkustleden i Halland och Skåne. Utställningen är helt gratis att uppleva och öppen för alla fram till november.

Om Sjuhäradsrundan

Sjuhäradsrundan går i en drygt 150 km lång rutt genom fyra kommuner i Sjuhäradsbygden. Terrängen är mestadels platt. Sjön Åsunden finns väster om leden och är ibland synlig från leden som löper på en sträcka av ca 6 km söder om Ulricehamn. I övrigt varierar landskapet med skog, ängar, spridd bebyggelse, byar och stadslandskap i liten skala i tätorterna. Allt är kulturlandskap.

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Sjuhäradsrundan genomförs i år i samarbete med Västra Götalandregionen och kommunerna Tranemo och Svenljunga. Läs mer här.

Porträtt på konstnären Karon Nilzén

Karon Nilzén

Karon Nilzén (f. 1994) tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm våren 2022 och är numera bosatt i Köpenhamn. I sin skulpturcentrerade praktik arbetar Karon utifrån kroppen som en ibland funktionell, ibland dysfunktionell, del av medvetandet. Metalldelar och textilier blir frånkopplade sina menade användningsområden och sammanfogas till organismer. Återkommande i Karons arbeten är de funna och återbrukade materialen; material som ofta bär på information om en händelse, en tid eller en plats. Det platsspecifika är därför ofta en ingrediens i Karons praktik och materialens ursprung eller tidigare sammanhang något som påverkar de olika arbetena.

Porträtt på konstnären Julia Schuster

Julia Schuster

Julia Schuster (f. 1989 Wien) bor och arbetar i Bollebygd. Hon har en MA i keramik från Royal College of Art i London och en BA i design från Facoltà di Design e Arti, Libera Università di Bolzano, Italien. Hennes konst har visats bl.a. i Berlin, London, Kathmandu, Bornholm, Wien, Prag och Beijing. Utställningar i Sverige inkluderar Boy konsthall, GIBCA Extended 2021 och Röda Sten Konsthall. Schusters praktik rör sig i det utvidgade keramiska fältet och hon blandar skulpturinstallationer, poesi, fotografi, ljud och video. Lerans unika cellulära minne undersöks i relation till det minne som finns i våra egna mänskliga kroppar. Genom att utforska hur materialitet, skrivande och kroppens rörelser inåt och utåt förenas skapar hon djupt gripande, kontemplativa rum som bär på en jordnära och väsentlig kvalitet.

Porträtt på konstnären Karen Macher Nesta

Karen Macher

Karen Machers konstnärskap utforskar tillfälliga processer som äger rum i naturen. Macher har sin bas i skulptur och tredimensionella arbeten. Konstnären vägleds av vad projektet behöver och uttrycker sig med olika medier som performance, fotografi, video etc. Förutom skulptur arbetar konstnären med teckning och installationer kopplade till ekologiska material och teman. Licentiatexamen i skulptur vid konstfakulteten i Lima, Perú, och MFA i konst och teknologi i Valencia, Spanien. Karen Macher har representerat Peru i flera internationella symposier för skulptur och land-art i över 15 olika länder i Europa, Mellanöstern, Syd- och Nordamerika och Asien. Karen Macher medverkande i grupputställningen ”Ojo Latino”, Luciano Bennettons konstsamling, som presenterades inom ramen för Venedigbiennalen 2014. Bor och arbetar i Lima, Peru.