2023 kommer (X)sites för första gången ta plats längs Sydkustleden. På bilden syns Colour in Wave av Rachel Barron från (X)sites 2019.

(X)sites Sydkustleden

16 juni – 5 november 2023

Upplev land art längs Sydkustleden! I maj påbörjar de utvalda konstnärerna arbetet med  temporära platsspecifika verk i nordvästra Skåne: Miia Kettunen (FI) och Bjørn Wangen (SE). Utställningen är öppen från den 16 juni fram till november.

Tidigare har (X)sites haft sin sydligaste anhalt i norra Helsingborg, i år ansluter Sydkustleden. Även södra Helsingborg och Kävlinge kommer nu att ge professionella konstnärer möjlighet att utforska mindre platser och deras historia genom land art. Den 16 juni blir det vernissage och invigning av de två konstverken längs Sydkustleden tillsammans med nyskapade verk längs Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. Utställningen är helt gratis att uppleva.

Om Sydkustleden

 Sydkustleden är 26 mil lång och löper mellan Helsingborg och Simrishamn. Här domineras landskapet av de storskaliga slätterna och jordbruk bedrivs på leråkrar. Undantaget från det annars platta landskapet utgörs av Glumslövs backar som formats till ett backmassiv av inlandsisen. Sydkustleden går längs böljande åkerfält och hästhagar mellan karaktäristiska småbyar, fiskebyar och städer med havet som ständig följeslagare. Under vinterstormarna spolas bärnsten upp på stränderna. Leden går över historisk mark med bronsåldershögar och stendösar, och under medeltiden blomstrade orterna på grund av sillfisket. Många möllor står fortfarande kvar som minnen.

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Sydkustleden genomförs 2023 i samarbete med Region Skåne och kommunerna Kävlinge och Helsingborg. Läs mer här.

Medverkande konstnärer

Miia Kettunen

Miia Kettunen är en finsk bildkonstnär med en magisterexamen från Universitetet i Lappland. Hennes praktik fokuserar på miljö- och samhällsrelaterad konst, och verken är ofta plats- och situationsspecifika. Hennes arbete drivs av intresset för  ekologiska frågor, lusten att studera det mindre kända eller osedda, och utmynnar vanligtvis i okonventionella dialoger med de orter som möter hennes processer. Hon använder sig av komponenter från miljö, biologi, alternativ fototeknik samt digital konst.  Kettunen är medlem i Konstnärsförbundet MUU, en finsk nationell tvärvetenskaplig konstorganisation, Cross-art Collective Piste och Lapplands Konstnärsförbund.

Porträtt på konstnären Bjørn Wangen

Bjørn Wangen

Bjørn Wangen är en bildkonstnär som arbetar med teckning, digitala medier, performance, robotik och platsspecifika projekt. Med utgångspunkt i den fysiska kroppen utgör hans arbeten en pågående undersökning av relationer mellan identitet, visualitet, plats och beröring. Hans arbeten är ofta knutna till platser eller landskap på olika sätt och med ett intresse för både vardagliga material och materia samt teknologi. Wangen har konstutbildning från kunstakademiet i Trondheim och konsthögskolan Valand i Göteborg. Han lever och är verksam i Malmö sedan 1987.