Blue Mind av Miia Kettunen för (X)sites 2023. Foto: Eva Lie.

(X)sites Sydkustleden

16 juni – 5 november 2023

Upplev land art längs Sydkustleden! I maj påbörjar de utvalda konstnärerna arbetet med  temporära platsspecifika verk i nordvästra Skåne: Miia Kettunen (FI) och Bjørn Wangen (SE). Utställningen är öppen från den 16 juni fram till november.

Tidigare har (X)sites haft sin sydligaste anhalt i norra Helsingborg, i år ansluter Sydkustleden. Även södra Helsingborg och Kävlinge kommer nu att ge professionella konstnärer möjlighet att utforska mindre platser och deras historia genom land art. Den 16 juni var det vernissage och invigning av de två konstverken längs Sydkustleden tillsammans med nyskapade verk längs Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. Utställningen är helt gratis att uppleva.

Om Sydkustleden

 Sydkustleden är 26 mil lång och löper mellan Helsingborg och Simrishamn. Här domineras landskapet av de storskaliga slätterna och jordbruk bedrivs på leråkrar. Undantaget från det annars platta landskapet utgörs av Glumslövs backar som formats till ett backmassiv av inlandsisen. Sydkustleden går längs böljande åkerfält och hästhagar mellan karaktäristiska småbyar, fiskebyar och städer med havet som ständig följeslagare. Under vinterstormarna spolas bärnsten upp på stränderna. Leden går över historisk mark med bronsåldershögar och stendösar, och under medeltiden blomstrade orterna på grund av sillfisket. Många möllor står fortfarande kvar som minnen. Läs mer

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Sydkustleden genomförs 2023 i samarbete med Region Skåne och kommunerna Kävlinge och Helsingborg. Läs mer

Medverkande konstnärer

Blue Mind

Rydebäck / Helsingborg

Miia Kettunen

Jag är berörd av de kalla armarna av ändlösa vinddrivna vågor, fascinerad av det drivna organiska som blir till högar på stranden som massor med ett budskap från undervattensvärlden. Blue Mind är en samling oceaniska föreställningar nedsparade med bidrag från sol, havsvatten, vågor, sand, vind och havsväxter. De känsliga trycken fortsätter att förändras med väderförhållandena under utställningens livstid. Enligt den biofila Blue Mind Theory av marinbiologen Dr. Wallace Nichols leder blått vatten oss att uppleva ett meditativt tillstånd när vi är i, under, på eller nära vatten.

Läs mer

Vandrarens dilemma

Löddeköpinge / Kävlinge

Bjørn Wangen

Jag arbetar huvudsakligen med teckning. Här tecknar jag genom att promenera tills det bildas en stig, alltså ett streck eller linje. Det är vad tecknare gör, drar streck. Strecket bildar ett 40 meter långt krokigt spår längs fem plataner. Spåret visar medeltemperaturen i Löddeköpinge veckovis, från januari fram till idag. Där linjen är nära träden så var det kallare under den perioden, och är linjen längre från träden så var det varmare. Framöver kommer jag att förlänga kurvan med den gångna veckans medeltemperatur. Jag gör det fram till utställningsperiodens slut i november. Efter det kommer stigen gro igen och försvinna.

Läs mer