Foto: Eva Lie.

Blue Mind
av Miia Kettunen


Rydebäck / Helsingborg 

(X)sites Sydkustleden
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023

Jag är berörd av de kalla armarna av ändlösa vinddrivna vågor, fascinerad av det drivna organiska som blir till högar på stranden som massor med ett budskap från undervattensvärlden. Blue Mind är en samling oceaniska föreställningar nedsparade med bidrag från sol, havsvatten, vågor, sand, vind och havsväxter. De känsliga trycken fortsätter att förändras med väderförhållandena under utställningens livstid.Enligt den biofila Blue Mind Theory av marinbiologen Dr. Wallace Nichols leder blått vatten oss att uppleva ett meditativt tillstånd när vi är i, under, på eller nära vatten.

Blue Mind

I´m moved by the cold arms of endless wind-driven waves, intrigued by the drifted organic piling on the beach as masses with a message from the underwater world. Blue Mind is a collection of oceanic notions recorded with the contribution of sun, seawater, waves, sand, wind and ocean plants. The delicate prints continue to change along with the weather conditions during the lifespan of the exhibition. According to the biophilic Blue Mind Theory by marine biologist Dr. Wallace Nichols, blue water leads us to experience a meditative state when in, under, on, or near water.

Material: Cyanotypi på bomullsduk, trä, stål. Foto: Eva Lie.

Om konstnären

Miia Kettunen (FI)

Miia Kettunen är en finsk bildkonstnär med en magisterexamen från Universitetet i Lappland. Hennes praktik fokuserar på miljö- och samhällsrelaterad konst, och verken är ofta plats- och situationsspecifika. Hennes arbete drivs av intresset för  ekologiska frågor, lusten att studera det mindre kända eller osedda, och utmynnar vanligtvis i okonventionella dialoger med de orter som möter hennes processer. Hon använder sig av komponenter från miljö, biologi, alternativ fototeknik samt digital konst.  Kettunen är medlem i Konstnärsförbundet MUU, en finsk nationell tvärvetenskaplig konstorganisation, Cross-art Collective Piste och Lapplands Konstnärsförbund. Foto: Marko Junttila.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen i anslutning till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för de platser som konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Miia Kettunen (FI) och Bjørn Wangen (SE) har skapat verk längs Sydkustleden.

Karta (X)sites Kattegattleden och Sydkustleden