Konstverk från (X)sites 2018, Nothing more permanent than the temporary av Emille de Blanche.

Tidigare utställningar

(X)sites 2021 var utställningar med med platsspecifik temporär konst. I detta arkiv kan du läsa om alla verk längs Sjuhäradsrundan och Kattegattleden.