Nothing more permanent than the temporary av Emille de Blanche, (X)sites 2018.

Tidigare utställningar

(X)sites hade utställningar med platsspecifik temporär konst även tidigare år. I detta arkiv kan du läsa om alla verk längs Sjuhäradsrundan och Kattegattleden under 2021 och 2019. Tidigare verk från 2018 och 2017 går att se på landart.se