Stenar stannar stickar still av Ellen Skafvenstedt för (X)sites Kattegattleden 2021.

(X)sites Kattegattleden

22 juni – 7 nov 2021

Upplev temporär platsspecifik konst längs Kattegattleden! Läs mer om verken och konstnärerna i (X)sites landartverk längs Kattegattleden. Den 22 maj påbörjade konstnärerna arbetet med landartverken längs leden. Utställningen är öppen 22 juni – 7 november 2021, passa på att uppleva konstverk ute i landskapen.

Stenar stannar stickar still

av Ellen Skafvenstedt
Manettorget, Apelviken, Varberg

Verket är en skulpturgrupp placerad där vägen, stranden och havet sammanstrålar och är tänkt som en mötesplats för Apelvikens besökare.

Läs mer om verket här >

agri-car-kultur

av Jonas Bentzer
Fotbollsplan, Skolgatan, Gullbrandstorp

“Till Gullbrandstorp kom bilen med den groende odlingen. Den läste och samlade på väder, såg vindens riktning, mätte regnmolnens nederbörd. Bilen rullade in i Gullbrandstorp från sydost, gled igenom rondellerna och gjorde en vänstersväng vid Tempo…”

Läs mer om verket här >

Gullbrandstorp: för Framtidsbild 2050

av Reyhaneh Mirjahani
Fotbollsplan, Skolgatan, Gullbrandstorp

Verket är ett socialt engagerat projekt där invånarna i Gullbrandstorp kan arkivera och dela sina erfarenheter av att leva i byn idag, för “Framtidsbild 2050”. Målet är att invånarna ska få berätta historien om sina egna liv som sedan arkiveras och publiceras.

Läs mer om verket här >

Timber Hut

av Ulf Mejergren
Hökagården, Mellbystrand

Verket utgår från timmerupplag från Hökafältets avverkade träd som sorterats ut, kapats till och arrangerats till ett slags vindskydd. I verkets kärnan bildas en slags komprimerad skogsglänta där man kan slå sig ned en stund.

Läs mer om verket här >

Det som står

av Sara Nielsen Bonde
Hamnpiren, Torekov, Båstad

Verket är en kopia av lotshuset i Torekov i skala 1:3. Lotshuset ligger ner, som om det välts av vinden eller kanske av andra krafter. Konstnären är intresserad av mänskliga och miljömässiga faktorer som spelar mot varandra när man försöker bevara kulturarv.

Läs mer om verket här >

Land art The trees we love – just blowing av Amanuelabiy Abraham Gemeda i Skälderviken, Ängelholm

The trees we love – just blowing

av Amanuelabiy Abraham Gemeda
Sven Jons Udde, Skälderviken, Ängelholm

För den vindutsatta platsen Svens Jons udde i Skälderviken har Amanuelabiy skapat ett verk med stora skulpturer, tydligt påverkade av den ihållande blåsten. Verket är synligt på långt avstånd och även av passerande tåg.

Läs mer om verket här >

Hus

av Lena Stenberg
Lovartsvägen, Utvälinge, Helsingborg

”Ett hus. Ett hem för alla själar. Som svävar. Hitta sen en plats i en glänta. Som känns lite vild och inte så tillrätta lagd än av människans hand. Här kan mitt hus få vara. Ett hus utan tak, ett hem att sväva fritt i.”

Läs mer om verket här >