Det som står av Sara Nielsen Bonde för (X)sites Kattegattleden 2021.

Det som står av Sara Nielsen Bonde

Hamnpiren, Torekov, Båstad
Verk visas 22 juni – 7 november

I Torekovs hamn står ett Lotshus från 1878. Denna byggnad är en bland många som har ett tydligt kulturhistorisk värde knutet till sjöfarten i Torekov.

I verket ses en kopia av lotshuset, fast omkullvält.

I försöket att bevara finns det många motstridiga krafter. Förändringar ligger naturen till, vinden välter träd, havet äter på kusterna, årstiderna skiftar och människan bygger nytt.

Vad som har vältad kopian av lotshuset är oklart, men det är säkert att det kräver krafter att hålla huset stående.

 Lyssna på konstnärens beskrivning av verket här >

Hitta verket

Klicka på kartan för att se vägbeskrivning och exakt placering för landart-verket i Torekov, Båstads kommun.

Plats: Hamnpiren, Torekov, Båstads kommun

GPS: 56.4273907, 12.6233601

Verket ligger längs etappen Halmstad – Falkenberg längs Kattegattleden. Läs mer om havsnära cykelleden Kattegattleden >

kattegattleden

Fotografier Det som står

Om Sara Nielsen Bonde

b. 1992 Sønderborg, Denmark

Sara Nielsen Bonde har ägnat sig åt konst sedan 2011, när hon började studera på BGK Syd på Sønderjyllands Kunstskole. 2014 kom hon in på det femåriga programmet I fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm där hon tog sin examen våren 2019.

Sara har deltagit I nationella och internationella grupp och separatutställningar, till exempel Fossils from Future, 2016 I samarbete med Jonas Bentzer på Museo de la Ciudad de Queretaro I Mexico. Hon har utställt separat på Artipelag I samband med sin utnämning som årets Fredrik Roos stipendiat 2019.