Det som står av Sara Nielsen Bonde för (X)sites 2021.

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer som är verksamma över hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor.

(X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. Projektet präglas i sin helhet av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna, till publikens möte med konsten och landskapen de ställs ut i. Konstverkens temporära art driver konstnärerna att utforska andra typer av material och idéer än de vanligtvis jobbar med när de skapar verk av mer permanent karaktär. Det tidsbegränsade medför också en rad olika underliggande koncept såsom förgänglighet, liv och död och samtidigt en stark närvaro i nuet.

Cykelleder & promenadslingor

Tillgängligheten längs cykellederna Kattegattleden, Sjuhäradsrundan och Sydkustleden samt promenadslingan i Wikparken ger bra förutsättningar för att lokalbor och turister ska kunna uppleva konstverken. (X)sites är en konst- och kulturupplevelse som även främjar hållbar och lokal turism.

 

Samtidskonst

(X)sites är ett väletablerat konstprojekt där många svenska och utländska konstnärer har deltagit under de senaste åren. (X)sites ingår som deltagande aktör i årets upplaga av GIBCA Extended. Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang, som sker vartannat år. GIBCA Extended samlar samtidskonstscenen i Västra Götaland.

Verk från tidigare (X)sites från vänster: Oceanic pigeon tower av Roger Rigorth (2018), Dead Tree Project – Tree Brothers (concept I) av Ryszard Litwiniuk (2018) och The Bog av Peo Olsson och Johan Willner (2019).

(X)sites koncept

(X) står för det okända, sites för platser. Projektet präglas i alla delar av undersökande och gestaltande av platser; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med den platsspecifika konsten och landskapen.

Vision

Samtida konst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen. Vår vision är även att etablera (X)sites som en återkommande biennal, som erbjuder härliga och överraskande konst- och naturupplevelser inom land art.

Mission

Ge så bra förutsättningar som möjligt för produktion av  nyskapad platsspecifik konst. Skapa bra förutsättningar för att kommunicera konstnärliga förhållningssätt till publiken som öppnar upp för nya perspektiv, stimulerar till självständig reflektion och kritiskt tänkande. 

Kärnvärden

Fri oberoende konst
Konstnärsdrivet

Drivs genom Konstnärscentrum Väst

(X)sites drivs som ett projekt genom Konstnärscentrum Väst och har pågått sedan 2016.
Läs mer på Konstnärscentrum Västs hemsida

Samarbetsparter 2023

Regioner
Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen & Region Uppsala

Medverkande kommuner
Kävlinge, Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Båstad,  Laholm, Kungsbacka, Svenljunga & Tranemo

Cykelleder & promenadslingor
Sydkustleden, Kattegattleden, Sjuhäradsrundan & Wikparken

Övriga samarbetspartners
Sexdrega Byalag och Medborgarhus
Frillesås mellersta samfällighetsförening
Mellbystrandsföreningen
Frillesås Landa Hembygdsgille
Upplandsstiftelsen
Konstnärscentrum

Om land art

Land art är en konstform som startade i USA under 60-talet, bland annat som ett ställningstagande mot ett kommersialiserat konstliv. Utövare av konstformen avvisade kommersiella konstgallerier och utvecklade istället egna – ofta monumentala – konstprojekt ute i landskap. Begreppet land art är besläktat med jordkonst (earth work, earth art) och platsspecifik konst (site specific art, environmental art). Jordkonst grundar sig i att främst använda sig av material som man finner på platsen för att uppföra verket. Platsspecifik konst utgår från att ta en plats i anspråk och med en gestaltningsprocess förändra karaktären på platsen. Inom begreppet land art läggs här, temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen och verk som med tillfört material monterats på plats – i något landskap. Landskapen kan betecknas som kontinuum, det vill säga ett landskap övergår i ett annat vilket då även innefattar stadslandskap. Läs mer på landart.se