Konstverk från (X)sites 2019, The Wave av Franziska Agrawal.

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom landart där konstnärer som är verksamma över hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. Under 2021 är konstnärerna Sverigebaserade på grund av pandemiläget. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. Projektet präglas i sin helhet av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna, till publikens möte med konsten och landskapen de ställs ut i. Konstverkens temporära art driver konstnärerna att utforska andra typer av material och idéer än de vanligtvis jobbar med när de skapar verk av mer permanent karaktär. Det tidsbegränsade medför också en rad olika underliggande koncept såsom förgänglighet, liv och död och samtidigt en stark närvaro i nuet.

(X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Tillgängligheten längs cykellederna Kattegattleden och Sjuhäradsrunda är en bra förutsättning för att cykelturister / cykelturism, lokalbor och övriga turister kan uppleva konstverken. (X)sites är en konst- och kulturupplevelse, öppet för boende och turister, som även främjar hållbar och lokal turism.

(X)sites är ett väletablerat konstprojekt där många svenska och utländska konstnärer deltagit under de senaste åren. Under 2021 kommer (X)sites även att vara en del av GIBCA Extended och Bästa Biennalen.

 

Verk från tidigare (X)sites från vänster: Oceanic pigeon tower av Roger Rigorth (2018), Dead Tree Project – Tree Brothers (concept I) av Ryszard Litwiniuk (2018) och The Bog av Peo Olsson och Johan Willner (2019).

(X)sites koncept

(X) står för det okända, sites för platser. (X)projektet präglas i alla delar av undersökande och gestaltande av platser; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med den platsspecifika konsten och landskapen.

Vision

Samtida konst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

Mission

Ge så bra förutsättningar som möjligt för produktion av  nyskapad platsspecifik konst. Skapa bra förutsättningar för att kommunicera konstnärliga förhållningssätt till publiken som öppnar upp för nya perspektiv, stimulerar till självständig reflektion och kritiskt tänkande. 

Kärnvärden

Fri oberoende konst
Konstnärsdrivet

Drivs genom Konstnärscentrum Väst

(X)sites drivs som ett projekt genom Konstnärscentrum väst och har pågått sedan 2016. Läs mer om Konstnärscentrum väst på www.kc-vast.org. Projektets vision är att etablera (X)sites som en återkommande biennal, som erbjuder härliga och överraskande konst- och naturupplevelser inom landart.

Samarbetspartners

Om Land art

Land art är en konstform som startade i USA under 60-talet bl a som ett ställningstagande mot ett kommersialiserat konstliv. Utövare av konstformen avvisade kommersiella konstgallerier och utvecklade istället egna – ofta monumentala – konstprojekt ute i landskap.

Begreppet land art är besläktat med jordkonst (earth work, earth art) och platsspecifik konst (site specific art, environmental art). Jordkonst grundar sig i att främst använda sig av material som man finner på platsen för att uppföra verket. Platsspecifik konst utgår från att ta en plats i anspråk och med en gestaltningsprocess förändra karaktären på platsen. Inom begreppet land art läggs här, temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen och verk som med tillfört material monterats på plats – i något landskap. Landskapen kan betecknas som kontinuum, dvs ett landskap övergår i ett annat vilket då även innefattar stadslandskap.

Läs mer om Land art på Landart.se >