ODLA är workshops i landart som pågår under 2022 och är en del av (X)sites.

Kom på ODLA:s workshops i landart!

Workshops under våren 2022

I ODLA:s workshops får du skapa spännande konst och fördjupa ditt möte med land art med vägledning av konstnärer och pedagoger från (X)sites. Att delta i workshops är gratis och allt material ingår, inga förkunskaper krävs. Alla åldrar är välkomna, barn under 7 år deltar tillsammans med vuxen. All anmälan sker till odla.anmalan@gmail.com, du uppger antal personer och vilken/vilka workshop/s du vill delta i.

”ODLA – publikens skaparkraft i landskapen” är ett projekt inom (X)sites som består av workshops där deltagarnas egna skaparkraft igångsätts, uppmuntras och handleds av konstnärer. Konstformen är landart och platserna är i landskapen i anslutning till konstnärernas verk i (X)sites 2021. 

Bild på Frank Nordieks verk från (X)sites 2019.

Konstworkshop i Utvälinge

Fre-lör 29-30 april 2022
Samling: Rodervägen 18, Utvälinge, kl 10.00 fre 29 april

Välkommen att utforska konstformen Land Art – konst utomhus i samklang med platsen under en två dagars workshop i Utvälinge, 29-30 april. Minnet av en boplats och platsens historia är vår inspiration. Konstnär Lena Stenberg från Kiruna leder workshopen, där vi arbetar konstnärligt tillsammans under två dagar. Mindre objekt skapar vi inomhus och större objekt arbetar vi med utomhus där vi sammanfogar och bygger ihop objekten till ett större konstverk.

Här råder fritt skapande – alla deltagare skapar sina verk som vi sätter ihop till ett gemensamt, tillfälligt konstverk på plats. Vårt arbetsmaterial är träbitar, drivved, grenar och stammar samt mindre träsaker, t ex mindre möbler och föremål.

Information & anmälan – Workshop Utvälinge 29-30 april

Alla är välkomna! Barn under 18 år i förälders sällskap. Gratis att deltaga, material ingår, ta gärna med egna trägrejer. Inga förkunskaper krävs. Fika och lättare vegetarisk lunch ingår. Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Utvälinge april” som ämne och antal personer.

Bilder från tidigare workshop i Mellbystrand.

Forest Floor – Workshop i landart

Fre-lör 7-8 maj 2022, 10.00-15.00
Plats: Hökagården, Mellbystrand

Under workshopens två dagar arbetar vi konstnärligt och din skaparkraft uppmuntras, utvecklas och handleds av konstnär och arkitekt Ulf Mejergren. Konstformen som vi utforskar är Landart – konst i samklang med platsen eller av material från platsen eller dess historia. Tillsammans bygger vi ett Forest floor med träbitar och trämaterial lägger vi en intarsia i skogen och skapar en mötesplats, en plats för picnic bland träden.

Deltog du i tidigare workshop i Mellbystrand? Du är varmt välkommen att delta även i denna workshop i maj.

Information & anmälan – Workshop Mellbystrand 7-8 maj

Alla är välkomna! Gratis att deltaga och material ingår. Inga förkunskaper krävs. Fika och lättare vegetarisk lunch ingår. Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Mellbystrand maj” som ämne och antal personer.

Bild på verk från workshop i Vegby i mars 2022.

Konstworkshop med gamla jeans i Vegby

Lördag 14 maj 2022 (fre 13:e maj för skola)
Plats: Finnekumla församlingshem, Vegby

Kom och skapa konst med gamla jeans tillsammans med konstnärerna Ida Bentinger och Jasmine Cederqvist! Under gemytliga former arbetar vi konstnärligt, delar berättelser, minnen och tankar kopplade till jeans, sjuhäradsbygden och dess textilindustri-historia. Resultatet blir ett gemensamt landart-konstverk. I samband med vernissage i slutet av workshopen (14/5) sker dansperformance av Benedikte Espri.

Information & anmälan – Workshop Vegby 14 maj

Alla är välkomna! Gratis att deltaga, material ingår, ta gärna med gamla jeans. Inga förkunskaper krävs. Fika och lättare vegetarisk lunch ingår. Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Vegby maj” som ämne och antal personer.

Porträtt Ellen Skafvenstedt

Workshop med Ellen Skafvenstedt & Jakob Danckwardt-Lillieström i Varberg

Lör-sön 14-15 maj 2022
Plats: Påskbergsgården, Varberg

Arbeta kreativt utifrån en plats med hjälp av konstnärliga och arkitektoniska verktyg och metoder! Workshopen består av föreläsningar, diskussioner, analyser och praktiska, skapande uppgifter. Vid workshopens slut kommer du ha gjort en kartläggning av platsen och en egen konstnärlig intervention. Workshopen leds av Ellen Skafvenstedt, göteborgsbaserad konstnär med erfarenhet av att arbeta platsspecifikt med funna material, samt Jakob Danckwardt-Lillieström, arkitekt och samhällsplanerare med erfarenhet från plats- och områdesutveckling.

Du som deltog i workshopen i mars är varmt välkommen att vara med även på denna workshop!

Information & anmälan – Workshop Varberg 14-15 maj

Alla är välkomna! Gratis att deltaga och material ingår. Inga förkunskaper krävs. Fika och lättare vegetarisk lunch ingår. Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Varberg maj” som ämne och antal personer.

Tidigare workshops

timber_hut_3

Konstworkshop i Mellbystrand

Lör-sön 19-20 februari 2022
Samling: Hökagården, kl 10.00 19:e feb

Skapa konst tillsammans och prova på kreativa arbetsmetoder, med vägledning av Elvira Roslund Gustavsson! På Hökafältet bygger vi med trä och lera och skapar tillsammans en mötesplats i skogen – för alla besökare att använda under våren.

Information & anmälan – Workshop Mellbystrand 19-20 feb

Alla åldrar välkomna! Gratis att deltaga, material ingår. Inga förkunskaper krävs.
Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Mellbystrand februari” som ämne och antal personer.

Workshop med MASU i Strömsfors

Lör-sön 5-6 mars 2022
Plats: Tallerödshemmet, Strömsfors

Undersök konstnärligt arbete i relation till en given plats med konstnärsduon MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg). Workshopen bygger på MASUs metod att arbeta tillsammans och genom gemensam dialog med både ord, material och plats. Workshopen kommer att äga rum inomhus och med hjälp av bild, form och dokumentation undersöker ni tillsammans hur en skulptur kan ta plats i en miljö.

Information & anmälan – Workshop MASU 5-6 mars

Alla åldrar välkomna! Gratis att deltaga, material ingår. Inga förkunskaper krävs.
Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”MASU mars” som ämne och antal personer.

Workshop med Ellen Skafvenstedt & Jakob Danckwardt-Lillieström i Varberg

Lör-sön 12-13 mars 2022
Plats: Varberg

Arbeta kreativt utifrån en plats med hjälp av konstnärliga och arkitektoniska verktyg och metoder! Workshopen består av föreläsningar, diskussioner, analyser och praktiska, skapande uppgifter. Vid workshopens slut kommer du ha gjort en kartläggning av platsen och en egen konstnärlig intervention. Workshopen leds av Ellen Skafvenstedt, göteborgsbaserad konstnär med erfarenhet av att arbeta platsspecifikt med funna material, samt Jakob Danckwardt-Lillieström, arkitekt och samhällsplanerare med erfarenhet från plats- och områdesutveckling. Varmt välkomna!

Information & anmälan – Workshop Varberg 12-13 mars

Alla åldrar välkomna! Gratis att deltaga, material ingår. Inga förkunskaper krävs.
Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Varberg mars” som ämne och antal personer.

sara-nielsen-bonde-portratt

Workshop med Sara Nielsen Bonde i Torekov

Lör-sön 19-20 mars 2022
Plats: Torekovs hamn & Galleri Torekov

Workshopen vägleds av konstnär Sara Nielsen-Bonde och är en introduktion till Landart – att arbeta med konst i landskapet. Vi skapar konst på stranden och av stranden, vi kommer bygga och omkonstruera material som har sköljts upp, med inspiration i Torekovs historia och de fartyg som har slagits sönder här av havets krafter. Med utgångspunkt i Torekov får du lära dig nya metoder till att se dina omgivningar på och hur man kan arbeta med det material som finns i närheten. Workshopen skapar en ram för diskussioner och samtal, men är främst en praktisk workshop, där du själv får plats till att skapa. Workshopen som avslutas med en vernissage där vi firar de skapade konstverken och tittar på dem tillsammans.

Information & anmälan – Workshop Torekov 19-20 mars

Alla åldrar välkomna! Gratis att deltaga, material ingår. Inga förkunskaper krävs. Merparten av workshop sker utomhus.
Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Torekov mars” som ämne och antal personer.

vegby_workshop_jeans

Konstworkshop med gamla jeans i Vegby

Lördag 26:e mars 2022 (fredag 25:e mars för skolor)
Plats: Finnekumla församlingshem, Vegby

Kom och skapa konst med gamla jeans tillsammans med konstnärerna Ida Bentinger och Jasmine Cederqvist! Under gemytliga former arbetar vi konstnärligt, delar berättelser, minnen och tankar kopplade till jeans, sjuhäradsbygden och dess textilindustri-historia. Resultatet blir ett gemensamt landart-konstverk!

Information & anmälan – Workshop Vegby 26:e mars

Alla åldrar välkomna! Gratis att deltaga, material ingår men ta gärna med dina gamla jeans. Inga förkunskaper krävs.
Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Vegby mars” som ämne och antal personer.

workshop_manstad

Workshop på tema Hemvist i Månstad

Lör-sön 2-3 april 2022
Plats: Månstads bygdegård, Månstad

När det spirar i träden och våren är kommen till byn då bygger vi bo – en Hemvist – en vistelseort att befinna sig på, att längta till.

Vi arbetar gemensamt, samtalar, får handledning och har tillgång till en idébank i form av bilder. Resultatet av våra två dagars byggande blir kvar under våren för alla som passerar.

Workshopen är planerad i samarbete med Greger Ståhlgren­ och Maria Koolen Hellmin. Greger kommer att vara på plats och vägleder er i arbetsprocessen. Under workshopen som följer i juni (18-19/6) bygger vi på en ny plats, i den andra änden av byn.

Information & anmälan – Workshop Månstad 2-3 april

Alla åldrar välkomna! Barn under 7 år deltar tillsammans med vuxen. Gratis att deltaga och material ingår. Inga förkunskaper krävs.
Anmäl via mail till: odla.anmalan@gmail.com, uppge ”Månstad april” som ämne och antal personer.

ODLA – publikens skaparkraft i landskapen är en del av (X)sites och drivs av Konstnärscentrum med stöd av Svenska Postkodstiftelsen.