Odla – publikens skaparkraft i landskapen i Romfartuna

Odla – publikens skaparkraft i landskapen är ett initiativ av Konstnärscentrum Väst och genomförde under 2023 en workshop i Romfartuna i Västerås med konstnär Gunnar Forsman. I samarbete med Romfartuna hembygdsförening samlades konstnären och hembygdsföreningens medlemmar för gemensamt skapande helgen den 17 -18 juni. Workshopen skedde under ledning av Konstnärscentrum Mitt.

Platsen för utförandet blev Hallsta by i Romfartuna. Resultatet av workshopen blev en installation av föremål skulpterade i trä – ett ”benhus” med benknotor och ansikten i trä i anslutning till en nyanlagd humleodling. Konstverket iscensätter en gammal legend om ett skelett som alltid låg överst i benhögen hur man än travade nya ben ovanpå. Detta förevisades häpna åskådare för pengar. Se mer om sägnen i bildspelet ovan och läs konstnärens berättelse här.

Deltagarna i workshopen slöjdade benknotor och sågade till ansikten av trä. En mängd verktyg användes, alltifrån motorsågar till olika slipmaskiner och huggjärn. Slutligen målades knotorna vita och ansiktena ytbrändes med eld, borstades rena, tvättades och installerades på sina utvalda platser. ”Det märktes att deltagarna är vana vid arbetsmöten, då man i samverkan på ett imponerande sätt även renoverat byns fastigheter och röjt markområdet”, berättade konstnär och workshopledare Gunnar Forsman.

Invigningen av konstverket skedde under midsommarfirandet på hembygdsföreningens initiativ. Det blev ett fint sätt att välkomna verket till bygden. Foto: Gunnar Forsman, Berit Mannberg och Viking Forsman.

Här finns en film om ODLAs workshop i Romfartuna. Den är en timme lång och det går även bra att hoppa till skilda avsnitt enligt innehållsförteckningen i början av filmen.