(X)sites Wik Uppsala län

20 maj – 12 november 2023

I år ansluter Uppsala Län till (X)sites. Fem konstnärer skapar platsspecifika verk längs med promenadslingan i Wikparken: Valentine Isaeus-Berlin (SE), Alexander Stevensson (GB/SE), Aldo Brincat (ZA) samt konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE).

I december startade (X)sites med en första workshop då ett tjugotal konststuderande och professionella konstnärer utforskade platsen och dess historia genom land art. Nu skapas nya verk av utvalda konstnärer. På Wikdagen den 20 maj blir det vernissage och invigning av tre av konstverken. Processen kommer att fortsätta i parken under 2023. Under sommaren kommer konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglun ge guidade visningar. Utställningen är öppen till den 12 november 2023

Om Wik

Wikparken är en lummig naturpark vid Wik Slott och Wik folkhögskola. Här finns bland annat ekhagar, en slåtteräng och unika hagmarksträd. I de gamla grova ekarna lever många ovanliga insekter, lavar, mossor, svampar och fladdermöss. Wikparken rymmer orörd och omväxlande natur och har gjorts tillgänglig för vandring och utforskande. Wikstigen är 3,2 km lång och går genom lövskogar, förbi en äppellund och beteshagar med får och kor.

Om (X)sites

(X)sites är ett beprövat utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Wik Uppsala Län genomförs i samarbete med Region Uppsala och Upplandsstiftelsen. Läs mer.

(X)sites Wik Uppsala län 2023

Konstverket Lusthus av Alexander Stevenson i Wikparken

Lusthus

Wikparken

Alexander Stevenson

Jag har byggt ett lusthus åt Wik som ligger på en hög klippa i skogen mellan folkhögskolan och badplatsen och alldeles nära det historiska slottet. … Men efter att ha upptäckt att det förr fanns en paviljong nära den här platsen för flera hundra år sedan, kom idén att skapa en plats för kontemplation och reflektion där dessa grupper kunde träffas och föra samtal.

Läs mer

Konstverket Homeless Hilton av Tina Tombrock och Kajsa Haglund i Wikparken, (X)sites 2023

Homeless Hilton 

  Wikparken

Kajsa Haglund &Tina Tombrock

X, det okända som ska undersökas. Sites, platserna vi tar oss an.
X, olika livsvillkor för människor. Okända tillstånd.
Vem bor var?
X, kan vara gräns eller gränslöst. Kan du bo hos mig eller jag hos dig?
Har du någonstans att bo?
Jaså, inte.

Läs mer 

Konstverk i Wikparken av Valentine Isaeus-Berlin

Teckning av regn och luft (från silver till guld)

Wikparken

Valentine Isaeus-Berlin

En silverfärgad rektangel vilar i en glänta mellan fyra träd. Än fångas solen, än fångas regnet på dess yta. Ett gyllene mönster bildas och följer regnets hand. När stål rostar är det materialets sätt att återgå till sin naturliga form. I processen ändrar det skepnad och förtvinar sakta. Förvandlingen blir en spegling av parkens förflutna, innan den blev betesmark på nytt.

Läs mer

Aldo Brincat 

Wikparken

Aldo Brincat

Precis som i (X)sites, undersöker sydafrikanske konstnären Brincat ständigt (X) inom sig själv. Hans verk kommer att vara klart under juni månad då en långdragen visumansökan förskjutit arbetsperioden.

Läs mer

Platserna för (X)sites Wik Uppsala Län