Foto: Maja Kristin Nylander.

Lusthus av
Alexander Stevenson


Wikparken

(X)sites Wik Uppsala Län
Utställningen visas 20 maj–12 november 2023

Jag har byggt ett lusthus åt Wik som ligger på en hög klippa i skogen mellan folkhögskolan och badplatsen och alldeles nära det historiska slottet. Från början tänkte jag ha samtal med var och en av dessa grupper; badgäster, studenter, historiker och förvaltare som arbetar där. Men efter att ha upptäckt att det förr fanns en paviljong nära den här platsen för flera hundra år sedan, kom idén att skapa en plats för kontemplation och reflektion där dessa grupper kunde träffas och föra samtal. Och så har jag mixat mellan dessa olika gruppers arkitekturer, förr och nu, till en ”folly” på kullen med en naturlig bänk och utsikt.

Lusthus

I have constructed a lusthus for Wik, that sits on a high rock in woodland between the folkhögskola and the bathing area, and very close to the historical castle. Initially I intended to have conversations with each of these groups; bathers, students, historians and grounds people who work there. But after discovering there used to be a pavilion near to that spot several hundred years ago, the idea of creating a place for contemplation and wonder formed where these groups might meet and have conversations. And so I have mediated between the architectures of these diverse groups, past and present, into a “folly” on the hill with a natural bench, and view.

Konstverket Lusthus av Alexander Stevenson

Material: Trä. Foto: Maja Kristin Nylander.

Om konstnären

Porträtt av konstnären Alexander Stevenson

Alexander Stevenson (GB/SE)

Alexander Stevenson är en konstnär, verksam i Göteborg, med fokus på självinitierade projekt. I sin praktik har han arbetat med processer som vanligtvis förknippas med antropologer, historiker och forskare för att skapa konstverk och videos. Stevensons konstverk uppmärksammar de komplicerade relationer vi har till historiska narrativ. Hantverksprocesser, teatralisk video, kostymföreställningar och skulpturer ifrågasätter hur kulturell projektion på platser och deras historia kan dölja förståelse och framstå som intrasslad av koloniala processer. Foto: Maja Kristin Nylander.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Valentine Isaeus-Berlin (SE), Alexander Stevensson (GB/SE), Aldo Brincat (ZA) samt konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE) har skapat verk i Wikparken.

Karta (X)sites Wik