Foto: Maja Kristin Nylander.

Teckning av regn och luft (från silver till guld)
av Valentine Isaeus-Berlin


Wikparken

(X)sites Wik Uppsala Län
Utställningen visas 20 maj–12 november 2023

Wikparken var en betesmark som förvildades, för mer än hundra år sedan. Buskar och träd växte allt tätare, tills ekarna inte kunde bre ut sig och många ursprungliga hagmarksträd dog. I sitt försök att återgå till sin naturliga form började parken att utplåna sig själv.

En silverfärgad rektangel vilar i en glänta mellan fyra träd. Än fångas solen, än fångas regnet på dess yta. Ett gyllene mönster bildas och följer regnets hand. När stål rostar är det materialets sätt att återgå till sin naturliga form. I processen ändrar det skepnad och förtvinar sakta. Förvandlingen blir en spegling av parkens förflutna, innan den blev betesmark på nytt.

Drawing by rain and air (from silver to gold)

The Wik Park was a pastureland that strayed, more than a hundred years ago. Trees and bushes grew thicker, until the oak trees couldn´t spread their crowns and many original hayfield trees died. In its attempt to return to its natural state, the park began to destroy itself. A silver-colored rectangle is placed between four trees. Some days the sun, some days the rain is caught on its surface. A golden pattern is created and follows the hand of the rain. When steel erodes it is the material who return to its natural state. In the process it changes and withers away. The transformation becomes a mirror of the park’s past, before it became a pastureland once again. 

Konstverk i Wikparken av Valentine Isaeus-Berlin

Material: Trä och stål. Foto: Maja Kristin Nylander.

Om konstnären

Porträtt av konstnären Valentine Isaeus-Berlin

Valentine Isaeus-Berlin (SE)

Valentine Isaeus-Berlin (f. 1989) är en svensk konstnär som är verksam i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i antropologi från Uppsala universitet, samt en kandidat- och masterexamen i fri konst från Kungliga konsthögskolan. I sitt konstnärskap bygger Isaeus-Berlin rum och labyrinter. Dessa är ofta baserade på olika personers beskrivningar av platser och rekonstruerade efter deras minnen. Isaeus-Berlin har en praktik av att arbeta med land art. Främst har hon gjort teckningar i mjöl, över 100 meter stora. Att arbeta platsspecifikt utanför det traditionella utställningsrummet rymmer en möjlighet för verkliga skeenden att ta plats mitt i verken. Konsten och världen möts, krockar och smälts samman. Isaeus-Berlin har bland annat ställt ut på Accelerator, Gustav IIIs Antikmuseum, Färgkontoret, Konstakademin, galleri samt platsspecifika events runt om i landet. I december 2022 gav hon ut en bilderbok om klimatet och naturandar. Foto: Maja Kristin Nylander.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Valentine Isaeus-Berlin (SE), Alexander Stevensson (GB/SE), Aldo Brincat (ZA) samt konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE) har skapat verk i Wikparken.

Karta (X)sites Wik