Foto: Aldo Brincat.

Stenar som sjunger
av Aldo Brincat


Wikparken

(X)sites Wik Uppsala Län
Utställningen visas 20 maj–12 november 2023

Jag fascineras av transparens. Hur något kan vara täckt, men ändå synligt. Jag ser detta koncept i de antika grottmålningarna i bergen i min hemby. Målningar som är tusentals år gamla, på stenar och på väggar i grottor,  De går att finna i många delar av världen; liksom här i Sverige –  som  röster från det förflutna ingraverade i sten. ”Runor” tror jag att ni kallar dem här. Det finns en stor klyfta av tid mellan oss och dessa förfäder, och deras förfäder före dem. Deras röster når oss genom lager av täcken av forntida tid. Mitt arbete på Wik är ett försök att dra tillbaka denna tidens slöja och att fira dessa antika röster. Dessa stenar som sjunger till oss idag, återspeglar liv som har levt. Stenar som sjunger till oss, uppmanar oss att pausa och att överväga vad som har gått före oss. De konfronterar oss med dödlighet, vår dödlighet.

Rocks that Sing to us

I am attracted to the aesthetic of concealment. When something is hidden or covered. I love the relationship between the concealed and the concealer. I am fascinated by transparence. How something can be covered, yet remain visible. I see this concept in the ancient cave paintings in the mountains of my home village. Paintings on rocks and on walls of caves, paintings that are thousands of years old. We have that here in Sweden too – as with most parts of the world; here, voices from the past are etched in stone. ‘Runor’, I think you call them, here. There exists a great chasm of time between us and those ancestors, and their ancestors before them. Their voices reach out to us through layers of blankets of ancient time. My work at Wik is an attempt to pull back this curtain of time and to celebrate these ancient voices. These rocks that sing to us today, reflect lives lived. Rocks that Sing to us, ask us to pause and to consider what has gone before us. They confront us with mortality, our mortality.

Material: Stenar, nylonlina, plast, koskälla. Foto: Aldo Brincat.

Om konstnären

Aldo Brincat (ZA)

Aldo Brincat, Sydafrika, är en multidisciplinär konstnär med lång karriär med tonvikt på platsspecifik konst, scenkonst och community-teater. 2020 avslutade han sin forskarexamen vid Michaelis School of Fine Art vid University of Cape Town. Han har ställt ut i Sydafrika, Botswana, Zimbabwe, England och Indien. Brincats arbete kretsar kring föreställningar om landskap, identitet, kryptering och minne. I praktiken kretsar hans arbete kring kontrasten mellan det privata och det offentliga.  Precis som i (X)sites, undersöker Brincat ständigt (X) inom sig själv. Foto: Aldo Brincat.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Valentine Isaeus-Berlin (SE), Alexander Stevensson (GB/SE), Aldo Brincat (ZA) samt konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE) har skapat verk i Wikparken.

Karta (X)sites Wik