Foto: Maja Kristin Nylander.

Homeless Hilton
av Tina Tombrock & Kajsa Haglund


Wikparken

(X)sites Wik Uppsala Län
Utställningen visas 20 maj–12 november 2023

X, det okända som ska undersökas. Sites, platserna vi tar oss an.
X, olika livsvillkor för människor. Okända tillstånd.
Vem bor var?
X, kan vara gräns eller gränslöst. Kan du bo hos mig eller jag hos dig?
Har du någonstans att bo?
Jaså, inte.
…Jag går och jag kommer
Och vet inte var jag stannar
Jag vandrar fram och tillbaka
Och vet inte var det slutar
Svävande överlåter jag mig det oändliga
rummet… 

Chuang-Tse 

Homeless Hilton

X, the unknown that we explore. Sites, we take care of and get on with.
X, as different conditions for us humans.
Unknown conditions that we must face. Who is living where?
X, can be a border or borderless. Do you have a home?
OH, you dont.
…I go and I come
and know not where I will end up. I wander hither and thither
and know not where I will settle.
Floating along, I submit to the eternal
space… 

Chuang-Tse 

Verket Homeless Hilton av konstnärerna Tina Tombrock och Kajsa Haglund i Wikparken, (X)sites 2023

Material: Salix, bambu, hampa, rep, spegel. Foto: Maja Kristin Nylander.

Om konstnärerna

Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE)

Konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund har arbetat med ett gemensamt land art-verk. Det är naturen i Wiks park som lockar dem till att skapa ett platsspecifikt konstverk. Foto: Maja Kristin Nylander.

Kajsa Haglund bor och verkar i Uppsala. Haglund arbetar med installationer i offentlig miljö. Hon arbetar platsspecifikt och hanterar ofta samtidsfrågor i sitt konstnärskap som ställs ut i både Sverige och Japan. Haglund väljer ofta material som kontrasterar, i ett verk om könsstympning formar Haglund skulpturer i choklad och målar på stål. Ett annat exempel på olika strukturer i material är verket ”Nästa gång vägen svänger, går jag min egen”, en skulptur i näver och asfalt.

Konstnärens hemsida

Tina Tombrock bor och verkar i Grillby, 4 mil söder om Uppsala. Tombrock är keramiker utbildad i Sverige och Italien. Hon intresserar sig för klassiska tekniker som att med ringlad lera bygga upp stora keramik skulpturer. Med titlar på sina föreställande skulpturer som: Gaia, Tre generationer, Tidlösa och Ung kvinna, kan betraktaren skönja konstnärens engagemang för vårt ursprung och vår identitet. I tekniker som raku och coil-building uppenbaras Tombrocks kunskaper i traditionella metoder i att forma leran. Tombrock har även en konstterapeut masterexamen från Kunsthochschule Berlin-Weissensee och Goldsmith University, London.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Valentine Isaeus-Berlin (SE), Alexander Stevensson (GB/SE), Aldo Brincat (ZA) samt konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund (SE) har skapat verk i Wikparken.

Karta (X)sites Wik