Odla – publikens skaparkraft i landskapen i Björkö

Odla – publikens skaparkraft i landskapen är ett initiativ av Konstnärscentrum Väst och genomförde under 2023 en workshop på Björkö i Stockholm med konstnär Anna-Viola Hallberg. I samarbete med Björkö Konstnod, Björkö-Arholma medborgarhus och hembygdsförening samlades konstnär och deltagare för en gemensam studie lördagen den 10 juni. Workshopen skedde under ledning av Konstnärscentrum Öst.

Den processbaserade utställningen ”Björkö är någons Kamchatka” visas i samband med att Björkö Konstnod har Öppna Ateljéer 21-23 juli. Konstnär Anna-Viola Hallberg har studerat insektsforskaren och entomologen René Malaise som var en flitig resenär och reste till Kamchatka 1924-30 för att studera steklar. Malaise bodde under några år på Björkö.

I början av sommaren bjöd konstnären Anna Viola Hallberg in till en workshop på Björkö Konstnod. Deltagarna studerade brev, film, bilder och lokala minnen av insektsforskaren René Malaise. Flaggor tillverkades tillsammans med den miniutställning om Malaise som kan ses under Öppna Ateljéer 21-23 juli. Foto: Anna-Viola Hallberg.