Konstverk från (X)sites 2021, Flytande Kulturbärare av Ida Bentinger & Jasmine Cederqvist.

(X)sites Sjuhäradsrundan

22 juni – 7 november 2021

Upplev temporär platsspecifik konst längs natursköna cykel- och vandringsleden Sjuhäradsrundan! Här är årets konstverk av utvalda konstnärer. Den 22 maj påbörjade konstnärerna arbetet med landartverken längs leden. Landartutställningen öppnar 22 juni och verken kan beskådas fram till 7 november 2021.

Flytande Kulturbärare

av Ida Bentinger & Jasmine Cederqvist
Vegby camping, Vegby, Ulricehamn

Med virkduken som kulturbärare har konstnärerna gestaltat platsen, Vegbys anrika textila arv. Flytandes på Sämsjöns vattenyta påminner den oss om vattnets betydelse för liv och kretslopp.

Läs mer om verket här >

Magical Mystery Tour

av Maria Koolen Hellmin
Månstad, Tranemo

Maria Koolen Hellmins konstverk inom landskapsmåleri (-skulptur) är visuella tillägg på olika platser i Månstad. Verket springer ur det första intrycket av en plats i harmoni. Magi. ”Konst för hästar och kor, människor och insekter, för döda och nu levande. För gräset. För cyklister och ickecyklister.”

Läs mer om verket här >

Att teckna vatten

av MASU (Mattias Gunnarsson & Susanne Westerberg)
Strömsfors, Svenljunga

MASU har byggt sitt verk med 200 träreglar som sammanfogats med skruv. Verket är en struktur som rör sig jäms med ån Assman i en inkonsekvent rörelse av linjer, möten och öppningar. Strukturen är både en gräns mot strömmen och samtidigt en inbjudan att komma närmare och uppleva vattnets rörelse mellan linjerna av trä.

Läs mer om verket här >