Att teckna vatten av MASU för (X)sites Sjuhäradsrundan 2021.

Att teckna vatten av MASU

Strömsfors, Svenljunga
Verk visas 22 juni – 7 november

På platsen i Strömsfors, utanför Svenljunga har MASU (Mattias Gunnarsson & Susanne Westerberg) byggt sitt verk med 200 träreglar som sammanfogats med skruv. Verket Att teckna vatten är en struktur som rör sig jäms med ån Assman, Strömsfors i en inkonsekvent rörelse av linjer, möten och öppningar. Strukturen är både en gräns mot strömmen och samtidigt en inbjudan att komma närmare och uppleva vattnets rörelse mellan linjerna av trä.

 Lyssna på konstnärernas beskrivning av verket här >

ENGLISH On the site of Strömsfors, outside Svenljunga they have worked with 200 wooden latches connected with screws. The work To draw water is a structure that moves along the river Assman, Strömsfors in an inconsistent movement of lines, joints and openings. The structure is both a barrier towards the stream as well as an invitation to come closer and experience the moving water between the lines of wood.

Hitta verket

Klicka på kartan för att se vägbeskrivning och exakt placering för landart-verket i Strömsfors, Svenljunga kommun.

Plats: Strömsfors, Svenljunga

GPS: 57.604406, 13.349091

Verket ligger längs cykel- och vandringsleden Sjuhäradsrundan. Läs mer om den natursköna Sjuhäradsrundan >

cykelledesjuharadsrundan

Fotografier Att teckna vatten

Om MASU

MASU är en konstnärsduo som består av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. De jobbar båda som konstnärer och har samarbetat sedan 2012. I sitt samarbetande konstnärskap utgår de ifrån kollaborativt tecknande, publicering och skulptur och de har ställt ut både i Sverige och internationellt. De senaste åren har de fokuserat på publika skulpturer i både skog och urbana sammanhang, både inom det egna projektet (Materiella) Platsinspelningar och gestaltningsuppdrag i Bua.

De har en tillsammansarbetsmetod som bygger på dialogen mellan dem, materialet, platsen och dess invånare, både mänskliga och mer-än-mänskliga. De föredrar att arbeta direkt på plats utan skisser eller ritningar, ett tredimensionellt tecknande där former, möten, relationer och kopplingar tillåts att växa i en rhizomatisk process.

MASU arbetar oftast i temporära undersökningar med fokus på plats, tid och relationer.