Magical Mystery Tour av Maria Koolen Hellmin för (X)sites Sjuhäradsrundan 2021.

Magical Mystery Tour
av Maria Koolen Hellmin

Samlingsplatsen nedanför kyrkan, Månstad, Tranemo
Verk visas 22 juni – 7 november

Maria Koolen Hellmins konstverk är visuella tillägg på olika platser i Månstad, inom landskapsmåleri (-skulptur). Stående, liggande, hängande, lutande. En färgton kan uppfattas för den som rör sig runt. Bilder som väsen, som fiktiva rum relaterade till verkligt rum. Verket lägger till en möjlig färdväg – jämte den raka cykelvägen och oxabanan – en omväg, en senväg, en genväg. Tänja tid.

Verket springer ur det första intrycket av en plats i harmoni. Magi. ”Konst för hästar och kor, människor och insekter, för döda och nu levande. För gräset. För cyklister och ickecyklister.”

 Lyssna på konstnärens beskrivning av verket här >

Hitta verket

Klicka på kartan för att se vägbeskrivning och exakt placering för landart-verket i Månstad, Tranemos kommun.

Plats: Samlingsplatsen nedanför kyrkan, Månstad, Tranemo

GPS: 57.604406, 13.349091

Verket ligger längs cykel- och vandringsleden Sjuhäradsrundan. Läs mer om den natursköna Sjuhäradsrundan >

cykelledesjuharadsrundan

Fotografier Magical Mystery Tour

Om Maria Koolen Hellmin

Maria Koolen Hellmin är bildkonstnär, skulptör, med intresse för rum, det som omger och ger sammanhang åt objekt och kropp. De senaste åren har arbetet utgått från fotografiskt material. Tvådimensionell bild som skapar rum och tredimensionalitet, och frammanar en form av förlopp/berättelse. Form, rum, tid i ömsesidig påverkan, en sorts iscensättning.

Hon arbetar ofta i stora rum, utomhus inte minst. Nu tycks de stora rummen alltmer öppna sig inåt. Mystiken blir närvarande, en extrovert mystik. Ett gestaltande av något ovisst, något möjligen ogripbart.

www.koolenhellmin.se