Foto: Eva Lie.

Vandrarens dilemma
av Bjørn Wangen


Löddeköpinge / Kävlinge
 Vid grönområdet strax norr om Falkvägen

(X)sites Sydkustleden
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023

Jag arbetar huvudsakligen med teckning. Här tecknar jag genom att promenera tills det bildas en stig, alltså ett streck eller linje. Det är vad tecknare gör, drar streck. Strecket bildar ett 40 meter långt krokigt spår längs fem plataner. Spåret visar medeltemperaturen i Löddeköpinge veckovis, från januari fram till idag. Där linjen är nära träden så var det kallare under den perioden, och är linjen längre från träden så var det varmare. Framöver kommer jag att förlänga kurvan med den gångna veckans medeltemperatur. Jag gör det fram till utställningsperiodens slut i november. Efter det kommer stigen gro igen och försvinna.

Länk till blogg om verket The Wanderer’s Dilemma

The Wanderer’s Dilemma

I mainly work with drawing. Here I draw by walking until a path is formed, i.e. a stroke or line. That’s what drawing artists do, draw lines. The route forms a 40-metres long winding track along five plane trees. The track shows the average temperature in Löddeköpinge weekly, from January until today. Where the line is close to the trees, it was colder during that period, and if the line is further from the trees, it was warmer. Going forward, I will extend the curve with the past week’s average temperature. I do it until the end of the exhibition period in November. After that, the path will slowly disappear.

Link to blog about the artwork The Wanderer’s Dilemma

Material: Upptrampad stig. Foto: Eva Lie.Om konstnären

Porträtt på konstnären Bjørn Wangen

Bjørn Wangen (SE)

Bjørn Wangen är en bildkonstnär som arbetar med teckning, digitala medier, performance, robotik och platsspecifika projekt. Med utgångspunkt i den fysiska kroppen utgör hans arbeten en pågående undersökning av relationer mellan identitet, visualitet, plats och beröring. Hans arbeten är ofta knutna till platser eller landskap på olika sätt och med ett intresse för både vardagliga material och materia samt teknologi. Wangen har konstutbildning från kunstakademiet i Trondheim och konsthögskolan Valand i Göteborg. Han lever och är verksam i Malmö sedan 1987. Foto: Bjørn Wangen.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen i anslutning till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för de platser som konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Miia Kettunen (FI) och Bjørn Wangen (SE) har skapat verk längs Sydkustleden.

Karta (X)sites Kattegattleden och Sydkustleden