Foto: AnnaCarin Isaksson.

Choreography of a Tree
av Julia Schuster


Sexdrega, Svenljunga
 Jämte Medborgarhuset

(X)sites Sjuhäradsrundan
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023
Verket ingår även i GIBCA Extended

Installationens första del, en träkonstruktion som bär upp en cirkulär keramikplatta, fungerar som en ram och pekare. Den leder synsinnet i en specifik riktning, mot en björk, och öppnar på så sätt ett synfält där naturen står i centrum. Verket är skapat som en omfamning, en form som omfamnar en annan form, och är en inbjudan till att stanna upp, vila och titta. Den andra delen förstärker en detalj i trädet. Bladen är skulpterade i lera och brända vid en låg temperatur, och de är fortfarande mycket sköra och kommer så småningom att återgå till jorden och långsamt förmultna i den jord de kom ifrån. I verket som helhet möts skönheten och livfullheten i tillväxt och förgänglighet.

Choreography of a Tree

The installation’s first part, a wooden construction upholding a circular ceramic slab, acts as a frame and pointer. It leads the sense of sight into a specific direction, towards a birch tree, and thus opens a field of vision where nature is centre stage. Created like an embrace, a shape that embraces another shape, the work is an invitation to pause, rest and look. The second part amplifies a detail of the tree. Sculptured in clay, fired to a low temperature, the leaves remain highly fragile and will eventually return to earth, decaying slowly into the ground they came from. In the work as a whole, the beauty and liveliness of growth and transience meet each other.

Material: Keramik, trä, skruvar, galvaniserat stål, jord. Foto: AnnaCarin Isaksson.

Om konstnären

Porträtt på konstnären Julia Schuster

Julia Schuster (AT/SE)

Julia Schuster (f. 1989 Wien) bor och arbetar i Bollebygd. Hon har en MA i keramik från Royal College of Art i London och en BA i design från Facoltà di Design e Arti, Libera Università di Bolzano, Italien. Hennes konst har visats bl.a. i Berlin, London, Kathmandu, Bornholm, Wien, Prag och Beijing. Utställningar i Sverige inkluderar Boy konsthall, GIBCA Extended 2021 och Röda Sten Konsthall. Schusters praktik rör sig i det utvidgade keramiska fältet och hon blandar skulpturinstallationer, poesi, fotografi, ljud och video. Lerans unika cellulära minne undersöks i relation till det minne som finns i våra egna mänskliga kroppar. Genom att utforska hur materialitet, skrivande och kroppens rörelser inåt och utåt förenas skapar hon djupt gripande, kontemplativa rum som bär på en jordnära och väsentlig kvalitet. Foto: Gerhard Schuster.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen i anslutning till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för de platser som konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Julia Schuster (AT/SE), Karen Macher Nesta (PE) och Karon Nilzén (SE/DK) har skapat verk längs Sjuhäradsrundan.

Karta (X)sites Sjuhäradsrundan