Foto: AnnaCarin Isaksson.

How to Explain Humans to a Dead Artwork
av Karon Nilzén


Tranemo
Vid Tranemosjön nedanför Centralen

(X)sites Sjuhäradsrundan
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023
Verket ingår även i GIBCA Extended

Tre prickar är allt som krävs för att se ett ansikte, två pinnar i kors för att se en kropp. Fågelskrämman är landskapet omformulerat till människa. Kläder, torrt gräs och ett träkors blir till en levande gestalt i ögonvrån. Vid en strand hittas lämningarna av en grillplats; brända grenar, en kvarglömd plastpåse, några ölburkar. Efterlämningarna är allt som krävs för att se mänskligt liv. Fågelskrämman har ingen agenda, utan lever genom vår medvetenhet. Våra berättelser blir fågelskrämmans verklighet.

How to Explain Humans to a Dead Artwork

Three dots are all it takes to see a face, two crossed sticks to see a body. The scarecrow is the landscape reformulated into a human being. Clothes, dry grass and a wooden cross become a living figure in the corner of the eye. At a beach, the remains of a campfire are found; burnt branches, a forgotten plastic bag, some beer cans. The remains are all it takes to see human life. The scarecrow has no agenda, but lives through our consciousness. Our stories become the scarecrow’s reality.

Material: Textil, trä, växtdelar, funna material. Foto: AnnaCarin Isaksson.

Om konstnären

Porträtt på konstnären Karon Nilzén

Karon Nilzén (SE/DK)

Karon Nilzén (f. 1994) tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm våren 2022 och är numera bosatt i Köpenhamn. I sin skulpturcentrerade praktik arbetar Karon utifrån kroppen som en ibland funktionell, ibland dysfunktionell, del av medvetandet. Metalldelar och textilier blir frånkopplade sina menade användningsområden och sammanfogas till organismer. Återkommande i Karons arbeten är de funna och återbrukade materialen; material som ofta bär på information om en händelse, en tid eller en plats. Det platsspecifika är därför ofta en ingrediens i Karons praktik och materialens ursprung eller tidigare sammanhang något som påverkar de olika arbetena. Foto: Karon Nilzén.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen i anslutning till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för de platser som konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Julia Schuster (AT/SE), Karen Macher Nesta (PE) och Karon Nilzén (SE/DK) har skapat verk längs Sjuhäradsrundan.

Karta (X)sites Sjuhäradsrundan