Foto: AnnaCarin Isaksson.

Reconnection | Aura
av Karen Macher Nesta


Strömsfors, mellan Tranemo och Svenljunga
 På bägge sidor om den före detta järnvägsbron

(X)sites Sjuhäradsrundan
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023
Verket ingår även i GIBCA Extended

Reconnection
Det är väl känt att träd kommunicerar mellan varandra med låg röst, ovanför och under jord. Vi, som kommer från bullriga städer, har blivit bortkopplade från naturen. Detta verk är tänkt som en symbolisk matris kopplad till ett träd, ett utrymme för att återförenas med naturen. Den inbjuder dig att gå in, att ta dig tid att sitta och lyssna.

Aura
Aura definieras som ett elektromagnetiskt fält som omger levande varelser, vilket visar sig som en gloria som strömmar från kroppen. Stenar anses vara icke-levande kroppar på grund av deras oförmåga att växa och fortplanta sig, men har en hög energisk kraft. Detta projekt, en trästruktur runt en sten, avser att exponera den osynliga omgivande energin hos en tyst men kraftfull kärna.

Reconnection

It is well known that trees communicate between each other in a low voice, above and underground. We, coming from loud cities, have gotten disconnected from nature. This work was conceived as a symbolic matrix connected to a tree, a space to reconnect with nature. It invites you to enter, to take the time to sit and listen.

Aura 

Aura is defined as an electromagnetic field that surrounds living beings, which manifests as a halo that flows from the body. Stones are considered non-living bodies because of their incapacity of self-growth and reproduction, but have a high energetic power. This project, a wooden structure around a stone, intends to expose the invisible surrounding energy of a silent but powerful nucleus.

 

Material: Grenar, ståltråd. Foto: AnnaCarin Isaksson.

Material: Trä, skruvar. Foto: AnnaCarin Isaksson.Om konstnären

Porträtt på konstnären Karen Macher Nesta

Karen Macher Nesta (PE)

Karen Macher Nestas konstnärskap utforskar tillfälliga processer som äger rum i naturen. Macher har sin bas i skulptur och tredimensionella arbeten. Konstnären vägleds av vad projektet behöver och uttrycker sig med olika medier som performance, fotografi, video etc. Förutom skulptur arbetar konstnären med teckning och installationer kopplade till ekologiska material och teman. Licentiatexamen i skulptur vid konstfakulteten i Lima, Perú, och MFA i konst och teknologi i Valencia, Spanien. Macher har representerat Peru i flera internationella symposier för skulptur och land-art i över 15 olika länder i Europa, Mellanöstern, Syd- och Nordamerika och Asien. Macher medverkande i grupputställningen ”Ojo Latino”, Luciano Bennettons konstsamling, som presenterades inom ramen för Venedigbiennalen 2014. Bor och arbetar i Lima, Peru. Foto: Juan Pablo Murrugarra.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen i anslutning till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för de platser konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Julia Schuster (AT/SE), Karen Macher Nesta (PE) och Karon Nilzén (SE/DK) har skapat verk längs Sjuhäradsrundan.

Karta (X)sites Sjuhäradsrundan