Foto: Eva Lie.

Stå pall mot rim och reson

av Maria Safronova Wahlström


Vejbystrands udde / Ängelholm 
Vid parkeringen intill havet och stranden

(X)sites Kattegattleden
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023

Mellan havet och parkeringen står Vejbystrands blåst och sociala landskap i dialog med varandra. I hård konkurrens med alla markörer som navigerar flanerande sommargäster, pekar vägvisaren ut den ständiga och enda riktiga vägen. Alltjämt efter vindens nycker.  En kommentar på hur vi tar beslut och tar ställning. Verkets estetik refererar till både väg och sjö och är en glad hyllning till vår motsägelsefulla beundran av självständighet och anpassning.

Stå pall mot rim och reson

Between the sea and the car park, Vejbystrand’s wind and social landscape are in dialogue with each other. In fierce competition with all the markers that navigate strolling summer guests, the signpost points out the constant and only real way. Always at the fancy of the wind. A comment on how we make decisions and take a stand. The work’s aesthetic references both road and sea and is a joyful tribute to our contradictory admiration for independence and adaptation.

Material: Plywood, galvaniserat stål, aluminium, betong, reflextejp, akrylfärg. Foto: Eva Lie.Om konstnären

Porträtt på konstnären Maria Safronova Wahlström

Maria Safronova Wahlström

Maria Safronova Wahlström (f. 1989) är konstnär med en MFA från Akademi Valand, baserad i Göteborg. Safronowa Wahlström arbetar med skulptur, installation och grafik med fokus på vårt kollektiva beteende och den språkpraktik som vi använder för att signalera vår sociala tillhörighet. I sina verk reflekterar hon kring vår kollektiva identitet och våra kollektiva hållningar som uppfattas som individuella; sociala myter; ideologisk branding och moralism. Ett behov att arbeta site-specific tar spelet mellan platsens historia och sammanhang och materialets provenance och form till nästa nivå av mångsidighet som Safronova Wahlström fascineras av. Foto: Barthelemy Garcia.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Ivan Juarez (MX), konstnärsduon Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), konstnärsduon Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström(SE) och Jesper O. T. Andersson (SE) har skapat verk längs Kattegattleden.

Karta (X)sites Kattegattleden och Sydkustleden