Foto: Eva Lie.

Kom!

av Emelie Röndahl


Hökagården, Mellbystrand / Laholm

(X)sites Kattegattleden
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023

Kom! är en installation av metallstänger lackade i vit och orange färg. Installationen associeras till så kallade snöpinnar som sätts upp längs vägarna under den mörka årstiden för att markera kanten mellan vägen och diket. I Mellbystrand har jag gjort en kort parallell, påhittad väg som svänger av från Kattegattsleden genom en häck och ut på en liten alldaglig gräsmatta. Kom! är en lockelse, en syn eller en röst som får den förbipasserande att vingla till och glömma av sin destination. Kanske likt sirenerna, de mytologiska väsen som lockade sjömän med sina vackra sånger, ut i havet för att sedan döda dem. Come on!

Come on! is an installation of metal rods painted in white and orange. The installation is associated with so-called snow sticks that are set up along the roads during the dark season to mark the edge between the road and the ditch. In Mellbystrand, I have made a short parallel, a made-up road that turns off from Kattegattleden through a hedge and out onto a small everyday lawn. Come on! is an enticement, a sight or a voice that makes the passerby sway to and forget about their destination. Perhaps like the sirens, the mythological beings who lured sailors with their beautiful songs into the sea and then killed them.

Material: Plywood, galvaniserat stål, aluminium, betong, reflextejp, akrylfärg. Foto: Eva Lie.Om konstnären

Porträtt på konstnären Emelie Röndahl

 Emelie Röndahl

Emelie Röndahl (f. 1982) är en vävande konstnär, som under flera år arbetat med figurativ rya, men som även använder andra uttryck såsom teckning, animation och skulptur. Emelie studerade på HDK-Valand (2007–2012) och Konsthögskolan i Oslo och hon har nyligen disputerat på sin avhandling i Konstnärlig Forskning vid Göteborgs Universitet: ”Crying Rya”. Som vävande konstnär vill hon ge en bild av hur tid och uppmärksamhet riktas mot olika begrepp och tillstånd i skapandet av verken. Verken hon väver är ofta bundna till en särskild tid eller en plats. Röndahl har en Filosofie doktorsexamen i konst, en Master i Fine Arts från HDK-Valand och har ställt ut i såväl Sverige som i Serbien, Australien och Israel. Foto: Sebastian Waldenby.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Ivan Juarez (MX), konstnärsduon Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), konstnärsduon Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström(SE) och Jesper O. T. Andersson (SE) har skapat verk längs Kattegattleden.

Karta (X)sites Kattegattleden och Sydkustleden