Kung Frilles grav

av Charlotte Ostritsch & Tedde Twetman


Frillesås centrum / Kungsbacka

(X)sites Kattegattleden
Utställningen visas 16 juni–5 november 2023
Verket ingår även i GIBCA Extended

Kung Frilles grav är en skeppssättning i samtida tappning, en parafras på den riktiga graven som återfinns 3,6 kilometer österut. Verket består av tio uttjänta betongsuggor a 300 kg. Betongsuggorna kommer från modern infrastruktur och är som sådana både fysiska hinder och tecken som sätter gränser och visar väg.

Skeppet är både en symbol för mobilitet och för den sista resan in i det okända. Med verket har vi velat skapa en lugn plats i centrum av Frillesås för Frillesåsborna att samlas på och för cykelsemestrande att pausa vid för att ta ut riktningen inför nästa etapp på resan.

King Frilles’s Grave

King Frilles’s Grave is a contemporary-style ship setting, a paraphrase of the real grave found 2 miles (3.6 km) to the east. The work consists of 10 used concrete sows of 300 kg. The concrete sows come from modern infrastructure and as such are both physical obstacles and signs that set boundaries and show the way. The ship is both a symbol of mobility and of the final journey into the unknown. With the work, we wanted to create a quiet place in the center of Frillesås for the residents of Frillesås to gather and for cycling vacationers to pause to determine the direction for the next leg of the journey.

Material: Betongsuggor och vägskylt.Om konstnärerna

Porträtt på konstnärerna Charlotte Ostritsch och Tedde Twetman

Charlotte Ostritsch & Tedde Twetman

Charlotte Ostritsch är utbildad vid Umeå Konsthögskola. Hennes arbeten utgår ofta från platsspecifika performativa handlingar som sedan övergår i temporära installationer – lämningar efter mänsklig aktivitet. Arbetet kan ses som fåfänga försök att lappa ihop en sönderfallande värld genom att rädda de kasserade materiella skärvor som är den urbane sakletarens skatter, och genom att använda dem på nya sätt revitalisera dem och ge dem sammanhang. Ofta sker det genom byggandet av ljudverk, skräprobotar eller rituella spelplaner i form av rutnät där alla saker får sin tillordnade plats. 

Konstnärens hemsida

Tedde Twetman är utbildad civilingenjör vid KTH i Stockholm och City University i Hong Kong och självlärd som gatukonstnär. Hans arbeten tar avstamp i DIY-kultur med tydlig inspiration från stadens gator. Det är också där mycket av de material som han använder kommer från och där de flesta av hans verk återfinns. Twetman arbetar främst med text och platsspecifika installationer som ofta syftar till att belysa tid och förändring i relation till platsen i fråga. Foto: Martina Sildén.

Konstnärens hemsida

Mer om utställningen

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer skapar temporära platsspecifika verk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna konstnärerna arbetar med. (X)sites 2023 består av fyra utställningar.

Ivan Juarez (MX), konstnärsduon Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), konstnärsduon Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström(SE) och Jesper O. T. Andersson (SE) har skapat verk längs Kattegattleden.

Karta (X)sites Kattegattleden och Sydkustleden