Stå pall mot rim och reson av Maria Safronova Wahlström för (X)sites 2023. Foto: Eva Lie.

(X)sites Kattegattleden

16 juni – 5 november 2023

Upplev land art längs Kattegattleden! Åtta utvalda konstnärer har skapat platsspecifika verk längs med cykelleden: Ivan Juarez (MX), konstnärsduon Charlotte Ostritch & Tedde Twetman (SE), Emelie Röndahl (SE), konstnärsduon Kajsa G Eriksson & Maria Magnusson (SE), Maria Safronova Wahlström (SE) och Jesper O. T. Andersson (SE).

Kommunerna Kungsbacka, Laholm, Båstad, Höganäs och Ängelholm är med om att ge professionella konstnärer möjlighet att utforska mindre platser och deras historia genom land art. Kattegattleden binder samman Sjuhäradsrundan i norr och Sydkustleden i söder. Den 16 juni var det vernissage och invigning av samtliga verk längs sträckan. Utställningen är helt gratis att uppleva och öppen för alla fram till november.

(X)sites ingår också som deltagande aktör i årets upplaga av GIBCA Extended. Från (Xsites Kattegattleden ingår framtagna verk i Frillesås/Kungsbacka i det publika programmet som är igång under hösten 2023.

Om Kattegattleden

Kattegattleden är 390 km lång. Historiskt sett har Kattegatt varit ett strategiskt viktigt ekonomiskt område med kusten mot Nordsjön där handelsvägar utgick mot nordvästra Europa. Strider om tillhörighet har utkämpats och området har tillhört både Sverige och Danmark. Landskapen i Skåne och Halland är i huvudsak platta med vissa undantag. I de platta partierna är landskapsrummen mestadels stora och öppna medan de mindre förtätade rummen hittas i de kuperade områdena. Läs mer

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Kattegattleden genomförs i år i samarbete med Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Laholm, Båstad, Höganäs och Ängelholm. Läs mer

Medverkande konstnärer

Ängsspår | Levande lab

Frillesås / Kungsbacka

Ivan Juarez

Det platsspecifika verket Ängsspår är en reflektion över hur vi kan interagera, samexistera och föra dialog med våra landskap, uppfatta och förstå deras naturliga dynamik och temporalitet. Interventionen föreslår en perceptuell upplevelse att observera, röra, lukta och gå längs stigarna på ett fragment av en strandäng som ligger i Rågelundsbukten. Det specifika botaniska området där gräs, örter och buskar växer, olika insekter och pollinatörer lever symboliserar behovet av biologisk mångfald. Ängen är tänkt som ett levande laboratorium. En plats för undersökning och spridning, där biologiska processer, tillfälliga tillstånd som finns i naturen, tidsbilder och årstidsvariationer kan uppfattas. Verket ingår i GIBCA Extended 2023.

Läs mer

Kung Frilles grav

 Frillesås centrum / Kungsbacka

Charlotte Ostritsch & Tedde Twetman

Kung Frilles grav är en skeppssättning i samtida tappning, en parafras på den riktiga graven som återfinns 3,6 kilometer österut. Verket består av tio uttjänta betongsuggor a 300 kg. Betongsuggorna kommer från modern infrastruktur och är som sådana både fysiska hinder och tecken som sätter gränser och visar väg. Skeppet är både en symbol för mobilitet och för den sista resan in i det okända. Med verket har vi velat skapa en lugn plats i centrum av Frillesås för Frillesåsborna att samlas på och för cykelsemestrande att pausa vid för att ta ut riktningen inför nästa etapp på resan. Verket ingår i GIBCA Extended 2023.

Läs mer

Kom!

Hökagården, Mellbystrand / Laholm

Emelie Röndahl

Kom! är en installation av metallstänger lackade i vit och orange färg. Installationen associeras till så kallade snöpinnar som sätts upp längs vägarna under den mörka årstiden för att markera kanten mellan vägen och diket. I Mellbystrand har jag gjort en kort parallell, påhittad väg som svänger av från Kattegattsleden genom en häck och ut på en liten alldaglig gräsmatta. Kom! är en lockelse, en syn eller en röst som får den förbipasserande att vingla till och glömma av sin destination. Kanske likt sirenerna, de mytologiska väsen som lockade sjömän med sina vackra sånger, ut i havet för att sedan döda dem. 

Läs mer

Skogen i Torekov (en halv sekund)

 Torekov, Båstad

Maria Magnusson & Kajsa G Eriksson

Skogen i Torekov (en halv sekund) är en deltagarbaserad “expanded cinema”-installation som utgår från att 16 mm film, i stumfilmshastighet, har åtta stillbilder på en halv sekund.  Verket visar fram blåstången under havsytan, en osynlig skog i Torekov. Denna nyckelbiotop hotas just nu av snabba förändringar i klimatet. Fotografierna är framställda genom cyanotypi, en analog teknik, som därefter lasergraverats på tvåfärgade akrylplattor för att skapa en relief. Genom publikens engagemang och frottage skapas en stumfilmssekvens på papper. Den analoga tekniken och valet att visa film som installation gör berättelsen om tångskogen långsammare. Genom publikens deltagande bidrar de till att sakta ner filmens hastighet. 

Läs mer

Stå pall mot rim och reson

Vejbystrands udde / Ängelholm

Maria Safronova Wahlström

Mellan havet och parkeringen står Vejbystrands blåst och sociala landskap i dialog med varandra. I hård konkurrens med alla markörer som navigerar flanerande sommargäster, pekar vägvisaren ut den ständiga och enda riktiga vägen. Alltjämt efter vindens nycker.  En kommentar på hur vi tar beslut och tar ställning. Verkets estetik refererar till både väg och sjö och är en glad hyllning till vår motsägelsefulla beundran av självständighet och anpassning.

Läs mer

Avledningsmanöver

Höganäs

Jesper O. T. Andersson

Höganäs är för många synonymt med saltglaserade krus, koppar och kärl som återfinns både på auktioner och i bortglömda vrår lite överallt i landet. Men även om dessa bruksföremål befäst sig som maskotar för denna industriorts kulturarv så producerades här även en annan keramisk produkt, nämligen avloppsrör i stengods. Till (X)sites har jag utformat en skulptur där jag samlat in Höganäsrör och kopplat ihop dessa till ett litet nätverk av rör. Gipsavgjutningar som jag tagit från moderna markrör länkar samman rören. Verket är modulärt och går att sätta ihop på flera olika sätt.

Läs mer