Konstverk av Karen Macher Nesta för (X)sites 2023. Foto: AnnaCarin Isaksson.

(X)sites Sjuhäradsrundan

16 juni – 5 november 2023

Upplev land art längs Sjuhäradsrundan! Tre konstnärer skapar platsspecifika verk i anslutning till cykelleden: Julia Schuster (AT/SE), Karen Macher Nesta (PE) och Karon Nilzén (SE/DK).

Kommunerna Tranemo och Svenljunga är med om att ge professionella konstnärer möjlighet att utforska platser och deras historia genom land art under (X)sites 2023. Den 16 juni var det vernissage och invigning av de tre konstverken längs Sjuhäradsrundan i Västra Götaland tillsammans med nyskapade verk längs Kattegattleden och Sydkustleden i Halland och Skåne. Utställningen är helt gratis att uppleva och öppen för alla fram till november.

(X)sites ingår också som deltagande aktör i årets upplaga av GIBCA Extended. Från (Xsites Sjuhäradsrundan ingår samtliga verk i det publika programmet som är igång under hösten 2023.

Om Sjuhäradsrundan

Sjuhäradsrundan går i en drygt 150 km lång rutt genom fyra kommuner i Sjuhäradsbygden. Terrängen är mestadels platt. Sjön Åsunden finns väster om leden och är ibland synlig från leden som löper på en sträcka av ca 6 km söder om Ulricehamn. I övrigt varierar landskapet med skog, ängar, spridd bebyggelse, byar och stadslandskap i liten skala i tätorterna. Allt är kulturlandskap. Läs mer

Om (X)sites

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen i anslutning till cykelleder och promenadslingor. (X)sites Sjuhäradsrundan genomförs i år i samarbete med Västra Götalandregionen och kommunerna Tranemo och Svenljunga. Läs mer

How to Explain Humans to a Dead Artwork

Tranemo

Karon Nilzén

Tre prickar är allt som krävs för att se ett ansikte, två pinnar i kors för att se en kropp. Fågelskrämman är landskapet omformulerat till människa. Kläder, torrt gräs och ett träkors blir till en levande gestalt i ögonvrån. Vid en strand hittas lämningarna av en grillplats; brända grenar, en kvarglömd plastpåse, några ölburkar. Efterlämningarna är allt som krävs för att se mänskligt liv. Fågelskrämman har ingen agenda, utan lever genom vår medvetenhet. Våra berättelser blir fågelskrämmans verklighet.

Läs mer

Choreography of a Tree

Sexdrega, Svenljunga

Julia Schuster

Installationens första del, en träkonstruktion som bär upp en cirkulär keramikplatta, fungerar som en ram och pekare. Den leder synsinnet i en specifik riktning, mot en björk, och öppnar på så sätt ett synfält där naturen står i centrum. Verket är skapat som en omfamning, en form som omfamnar en annan form, och är en inbjudan till att stanna upp, vila och titta. Den andra delen förstärker en detalj i trädet. Bladen är skulpterade i lera och brända vid en låg temperatur, och de är fortfarande mycket sköra och kommer så småningom att återgå till jorden och långsamt förmultna i den jord de kom ifrån. I verket möts skönheten och livfullheten i tillväxt och förgänglighet.

Läs mer

Reconnection | Aura

Strömsfors, mellan Tranemo och Svenljunga

Karen Macher Nesta

Reconnection Det är väl känt att träd kommunicerar mellan varandra med låg röst, ovanför och under jord. Vi, som kommer från bullriga städer, har blivit bortkopplade från naturen. Detta verk är tänkt som en symbolisk matris kopplad till ett träd, ett utrymme för att återförenas med naturen. Den inbjuder dig att gå in, att ta dig tid att sitta och lyssna.

Aura Aura definieras som ett elektromagnetiskt fält som omger levande varelser, vilket visar sig som en gloria som strömmar från kroppen. Stenar anses vara icke-levande kroppar på grund av deras oförmåga att växa och fortplanta sig, men har en hög energisk kraft. Detta projekt, en trästruktur runt en sten, avser att exponera den osynliga omgivande energin hos en tyst men kraftfull kärna.

Läs mer