Category
(X)sites Kattegattleden 2019

OFFSITE 3 I White Cube av Helena Marika Ekenger

Slottsparken, Halmstad

Det första som fångade min uppmärksamhet när jag besökte Slottsparken i Halmstad var de många råkorna och deras bon. Det andra var att inget av konstverken som redan finns i parken har skapats för denna plats, de har flyttats till Slottsparken från andra ställen. Varför flytta dem hit – till en park avskuren från centrum av en hårt trafikerad väg och besökt av få människor? Och vad händer med det flyttade konstverket när det berövas sitt ursprungliga sammanhang? Finns det ett syfte, en förväntan, att deras
närvaro i parken ska kunna förändra platsen?

Mitt arbete med att skapa ett platsspecifikt verk för Slottsparken tog avstamp i de här frågorna. Efter att ha studerat den offentliga konsten i Halmstad bestämde jag mig för att ta Nedgrävning/Burying som utgångspunkt. Det enda synliga spåret av verket, en 1m3 vit betongkub som grävdes ner i Picassoparken av konstnären Harald Persson 1994, är en skylt som kommunen satte upp på platsen 2012. 

OFFSITE 3 / White Cube är ett framtidsscenario.