Category
(X)sites Kattegattleden 2019

The Wave av Franziska Agrawal

Sven Jons Udde, Ängelholm

Konceptuell konkret konst, minimalism och reduktion till det yttersta, estetik i rummet. Det är vad det är, frigjord från mening och öppen för individuell tolkning. Estetisk association: Naturliga elementet vatten (Vågen) och geometrisk matematisk 45 gradig vinkel som är typisk för det svenska kustlandskapet (45 gradig takvinkel). Övning för sinnet och den rumskroppsliga upplevelsen. Handling sker via en plats estetiska, haptiska impulser; Rörelse i olika landskap; Varifrån ska man titta för att hitta rätt plats; Vad är synligt och hur långt (öppen plats, gräs, mark, växter, sten etc); Visuell och estetisk sammankoppling mellan marken och himlen; Öppen och stängd; Markrörelse, vinkel; Givna former, geometri, naturliga former; Visuella sammankopplingar eller visuella markörer; Hitta den centrala punkten och hitta balans (visuell balans); Symmetri skapar balans eller särskilda estetiska punkter i sammansättning.