Category
(X)sites Kattegattleden 2019

Emergence av Alessandro Perini

Amfiteatern
Falkenberg

Stortorget i Falkenberg är en plats där alla spår av det förflutna har suddats ut. Betong omsluter hela området som till stor del består av parkeringsytor; byggnader som Pressbyrån bidrar till att göra detta till en icke-plats, en passage (det finns en busshållplats här också). Stortorget har ingen identitet. Men man öppnade upp ett hål i marken. Det är en amfiteater, i mitten av torget. Är det en önskan att söka efter något som förlorats, där nere i jorden? Om vi gräver djupare så kommer vi hitta lera: eftersom Falkenberg en gång bara var vatten; marin lera har format dagens kustlinje, vilket bara är ytterligare ett stadium i den föränderliga relationen mellan land och hav. Två rör placerade på Pressbyråns tak återkopplar platsen till dess geografiska förflutna, genom diffunderade ljudsnuttar från inspelningar hämtade vid havet, där sand och vatten slåss. Kontextuellt så söker verket ljudidentitet på en plats där alla tecken från det förflutna ligger undangömda.