Category
(X)sites Sjuhäradsrundan 2019

Spring Ritual av Laura Lio

Stinsens åker, Strömsfors

När jag jobbade på Stinsens åker frågade jag lokalbefolkningen vad floden hette. De sa att den kallades Assman. Jag tänkte att flodens namn kanske kommit från forna dagar, så jag undersökte dess etymologi. Jag märkte också att folk var lite obekväma kring vissa av namnets betydelser. Vi lyckades vända en gammal innebörd som var oangenäm till något bra. Därför bestämde jag mig för att skriva den nya meningen på stenarna. Jag tror att flodens namn Assman kommer från den grekiska termen ”Erasmos” som betyder ”Älskad”. På varje sten i cirkeln snidade jag och målade en bokstav. Det fanns 42 stenar i cirkeln. Dessa stenar formar de 13 orden med ett mellanrum mellan varje ord. Varje snidad bokstav målades på ett lekfullt sätt. För att läsa varje ord och förstå meningen måste man gå inuti och utanför cirkeln. När jag valde färg utgick jag från den traditionella faluröda färgen som är känd för sin utbredda användning på svenska stugor och ladugårdar.