Pressmaterial

Vill du ta del av (X)sites pressmaterial eller material för digital marknadsföring? Prenumerera på vårt pressutskick genom att anmäla dig via denna länk eller via mail till info@landart.se

Digital marknadsföring

(X)sites digitala marknadsföring sker främst via Facebook, Instagram och LinkedIn. (X)sites samarbetspartners är delaktiga i form av guidningar, evenemang, skapande skola och liknande projekt och i ett fördjupat samarbete kring digital marknadsföring kring (X)sites 2021. 

Trycksaker och affischer

Kontakta (X)sites, info@landart.se för att få filer för tryck gällande (X)sites folder och affischer.

Samarbeten kring (X)sites

(X)sites har samarbeten med organisationer såsom Cykelfrämjandet, Bygdegårdarnas riksförbund och STF samt andra lokala aktörer & destinationsbolag som inspirerar till lokal turism och kulturupplevelser. X)sites platsspecifika konstverk är tillgängliga för alla längs cykellederna; Kattegattleden och Sjuhäradsrundan och marknadsförs av (X)sites och våra samarbetspartners via digitala kanaler och marknadsföringsmaterial.