Category
(X)sites Kattegattleden 2019

The Bog av Johan Willner och Peo Olsson

Varbergs fästning, Varberg

Vi har valt att koppla samman verkplatsen framför fästningen med Bockstens mosse. Verket vi skapat utgår från likfyndet i Bockstens mosse som kan ses på Varbergs Kulturhistoriska museum. En medeltida man mördad och fastnaglad i mossen med tre pålar; en ekpåle genom hjärtat och två björkpålar genom mage och buk. Enligt folktron skulle detta förhindra att den döde hemsöker sina mördare. Humussyror dominerar mossens miljö. Det låga Ph-värdet har konserverat delar av kroppen samt kläderna av ull genom århundradena.

Verket består av:
Mossogram, på museet – Vi har skapat nya bilder i mossens djup genom att exponera material känsliga för syra och ljus. Vi undersökte mossens universum och fann en galax under ytan.
Fyndplats, verkplatsen – Pålarna som skulle hålla den döde i mossen har i vår tolkning blivit omplanterade, i en inverterad gravhög, och har behållit sin naturliga förändrande kraft; att växa. Döden och passerad tid står i kontrast mot de växande trädens nu.